1. Algemeen

1.1 Onder ‘Wicoli Cosmetics’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de Besloten Vennootschap, Wicoli Cosmetics B.V. , gevestigd en kantoorhoudende te Oisterwijk, Nederland, en statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, Nederland. Het hoofdkantoor van Wicoli Cosmetics is gevestigd aan de Verwersstraat 53, 5211 HT te ‘s-Hertogenbosch. Wicoli Cosmetics B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder KvK-nummer 16082916, BTW-nummer NL006488870B01.

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wicoli Cosmetics als leverancier van producten optreedt.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Wicoli Cosmetics geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Wicoli Cosmetics heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden. Indien de klant een product heeft besteld, is dit een reservering van het product.

4. Overeenkomst

4.1 De koopovereenkomst tussen Wicoli Cosmetics en de koper komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Wicoli Cosmetics accepteerd door het doen van de betaling.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn exclusief Nederlandse omzetbelasting, exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Indien de koper zich niet in het land van verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

6. Afzetgebied

6.1 Op dit moment worden alleen goederen geleverd aan klanten in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Engeland, Italië, Ierland, Zweden, Denemarken, Finland, Rusland, Zwitserland, Monaco, Turkije, Tsjechië, Oekraïne, Polen, Portugal, Oostenrijk en Slowakije.

7. Bezorgkosten producten

7.1 Alle prijzen van de producten op de website zijn exclusief bezorgkosten tenzij anders vermeldt.

7.2 De bezorgkosten worden vermeld tijdens het afrekenen van uw bestelling en kan variëren per dag en bestelling.

8. Levering en levertijd

8.1 Wicoli Cosmetics levert de bestelde producten, mits op voorraad, binnen 2 werkdagen na orderbevestiging en noodzakelijke ontvangst van betaling.

8.2 Bovengenoemde levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, behoudt u als klant het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Wicoli Cosmetics is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van overschrijding van levertijden.

8.3 Aflevering geschiedt ‘Ex Warehouse’. Dit wil zeggen, uit onze magazijnen (Incoterms 1990). Wicoli Cosmetics zorgt voor bezorging per reguliere post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Wicoli Cosmetics. De eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.

8.4 Wicoli Cosmetics is gerechtigd de overeenkomst in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Wicoli Cosmetics gedragen.

8.5 Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of e- mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, zo blijft eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06- nummer.

9. Veilig betalen

9.1 iDEAL: Het is voor Nederlandse klanten mogelijk om via iDEAL te betalen. iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online betalen. In een paar stappen kunt u een betaling uitvoeren. De betaling wordt direct verwerkt.

10. Retourneren producten

10.1 U hebt het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U hebt na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van uw thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 6,95 per pakket. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten, wanneer het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

10.2 Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Wicoli Cosmetics kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. Hiertoe dient u binnen 7 dagen na ontvangst contact op te nemen met [email protected]. Tevens van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08:00 uur t/m 17:30 uur op telefoonnummer: 013-5220005.

10.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Wicoli Cosmeticskosteloos omgeruild voor het door u bestelde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert.

10.4 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op uw bank-of girorekening gestort.

10.5 Wanneer bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn genoemde rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.

10.6 Indien u producten heeft geretourneerd, zorgt u dan voor een verzendbewijs van het postkantoor zodat het mogelijk is de retourzending na te zoeken. Wicoli Cosmetics neemt zonder verzendbewijs geen verantwoording op zich indien het pakket zoek is geraakt.

11. Garantie

11.1 Op alle geleverde producten zit een garantie van tenminste één jaar. Mocht het product meer dan één jaar garantie hebben, dan wordt dit vermeld op de productverpakking. Bewaar uw aankoopbewijs zorgvuldig aangezien u deze nodig heeft voor het claimen van de garantie. Zonder aankoopbewijs vervalt de garantie.

12. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming

12.1 Reclamering ter zake het niet ontvangen hebben van (of een gedeelte van) een bestelling dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.

12.2 Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

12.3 U heeft de verplichting om bij levering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Wicoli Cosmetics daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee dagen na levering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

13. Schadevergoeding

13.1 Wicoli Cosmetics kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

13.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van Wicoli Cosmetics komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers en storingen in de productie.

13.3 Wicoli Cosmetics is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of persoonsschade.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Wicoli Cosmetics en de koper is Nederlands recht van toepassing

ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.

14.2 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Wicoli Cosmetics daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon-of vestigingsplaats van Wicoli Cosmetics. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

15. Nederlandse tekst prevaleert

15.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

16. Persoonsgegevens

16.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Wicoli Cosmetics nageleefd.

16.2 Wicoli Cosmeticszal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.

17. Prijzen

17.1 Wicoli Cosmetics kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

 

Wicoli Cosmetics B.V.

’s-Hertogenbosch, The Netherlands

 

Wicoli Cosmetics B.V. is onderdeel van Key Flow B.V. | Verwersstraat 53, 5211 HT te ’s-Hertogenbosch